ENGLISH  |   加入收藏  |   知网系统

呼伦贝尔学院学报编辑部联系方式

来源:本站原创   发布日期:2022年03月17日

                                      联系方式

 

 

汉文综合版

蒙古文综合版

编务办公室

联系电话

 

社科栏目  0470-3103230

 

                            0470-3103235

自然科学栏目  

                         0470-3103232

0470-3103233

0470-3103232

投稿网址(邮箱)

https://flbr.cbpt.cnki.net/

hlbexyxb@163.com

 

通讯地址

内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26

邮政编码

021008